Tranh Phật
T074 (1)

TRANH QUÁN ÂM ĐẠI SĨ

Mã sản phẩm: T074.

Mã sản phẩm: T074

Xuất xứ: Đài Loan

Chất liệu: Giấy cẩn đá quý thất bảo

Kích thước: 88cm x 108cm

Code: 012V05779

Chia sẻ:

Tranh được nghệ nhân thực hiện hình tướng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ màu khoác sơn mài, cẩn thất bảo đá quý đặc sắc. Hình tướng ngồi tự tại, thân khoác y phước điền, đầu đội mão báu, trang nghiêm phục sức anh lạc nơi thân, tay phải cầm pháp khí, tay trái thí nguyện ấn, sắc diện đoan nghiêm thanh thoát. Phần bên ngoài thếp vàng tinh tế, bọc gỗ sơn mài bao quanh bên ngoài, kích thước phù hợp cho mọi không gian Phật điện.