Tranh Phật
T046 (1)

TRANH SÁI THỦY QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T046.

Mã sản phẩm: T046

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120022

Chia sẻ:

Đức Bồ Tát hiện tướng tay phải cầm chén nước, tay trái cầm nhành dương liễu, tác tướng rưới nước cam lộ. Thân tọa liên tòa lướt trên sóng biển, đầu đội Phật quang, thân khoác bạch y qua những nét họa uyển chuyển, tinh tế do một vị Ni Sư thực hiện trên nền giấy bồi gấm, cùng sự kết hợp hài hòa giữa các sắc màu đã tạo nên một tác phẩm tuyệt mỹ. Có ý kiến cho rằng Tôn này tượng trưng cho câu văn sau trong Phẩm Phổ Môn: “Nếu có người bị nước lớn cuốn trôi, hễ xưng niệm danh hiệu Ngài liền gặp chỗ cạn”. Hoặc có một thuyết cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn:

Lòng Bi như sấm chớp.

Ý lành diệu tựa mây

Tuôn mưa nước Cam lộ

Dứt trừ lửa phiền não.