Tranh Phật
T077 (1)

TRANH THANH CẢNH QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T077.

Mã sản phẩm: T077

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120023

Chia sẻ:

Thanh Cảnh Quán Âm là một trong 33 ứng thân cửa Đức Bồ Tát. Ngài biểu hiện tướng an tọa trên sườn dốc núi, gối phải dựng đứng, tay phải để trên đầu gối, tay trái vịn vách núi. Tôn này tương đương với Hóa thân Phật Đà của Bồ tát Quan Âm. Ánh mắt từ hòa của Đức Bồ Tát nhìn khắp muôn phương, lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh mà cứu giúp. Tôn dung Đại Sĩ được các nghệ nhân họa trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật, với những đường nét tinh tế, sắc diện đoan nghiêm, đầu đội Phật quan, thân khoác bạch y, an nhiên tự tại. Trên tranh còn có triện ấn của nghệ nhân đã thực hiện, và bằng phương pháp bồi gấm giúp tranh luôn thẳng, không bị gãy cong.