Tranh Phật
T025 (6)

TRANH THANH CẢNH QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T025.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giấy bồi gấm.

Code: 0120071

Chia sẻ:

Thanh Cảnh Quán Âm: có các vị thần muốn tìm lấy Cam Lộ nên khuấy động nhũ hải, nhưng phát hiện trong biển có lọ thuốc độc, Quán Thế Âm Bồ tát vì sợ thuốc độc hại chúng sanh, mới phát tâm đại từ bi uống hết lọ thuốc độc, vì vậy mà cổ Ngài biến thành màu xanh. Hình tượng đặc trưng của Ngài là ngồi kết già trên bệ đá. ánh mắt nhìn xa xăm, quán chiếu chúng sanh.

Bức tranh do nghệ nhân Nhật cẩn chế trên nền giấy bồi gấm xứ. Với diện tướng đoan nghiêm, thân ngồi kiết già an tường trên bệ đá. Hạnh ngyện của ngài luôn từ bi quán chiếu sự đau khổ của chúng sanh, những nơi cần Ngài giúp.

Chưa có đánh giá nào.