Tranh Phật
T035 (2)

TRANH THÍCH CA HẠ SƠN

Mã sản phẩm: T035.

Mã sản phẩm: T035

Xuất xứ: Đông Kinh

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Chia sẻ:

Bức tranh được cẩn họa do bàn tay khéo léo theo phương pháp thủ công của nghệ nhân Nhật Bản, với từng nét vẽ uyển chuyển trên nền giấy bồi gấm mô tả lại cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 2560 năm, sau khi 49 ngày đêm tĩnh tọa nơi Bồ Đề Đạo Tràng chứng thành Vô Thượng Chánh Giác. Ngài đã nhận lời thỉnh chuyển Pháp Luân của chư Thiên và hạ sơn để độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Với thân tướng uy nghi, thân đắp ca-sa. Đây được xem là kiệt tác nghệ thật hội họa

Mã sản phẩm: T035

Xuất xứ: Đông Kinh

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120081