Tranh Phật
T013 (1)

TRANH THÍCH CA NHƯ LAI HẠ SƠN

Mã sản phẩm: T013.

Mã sản phẩm: T013

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120081

Chia sẻ:

Từ khổ hạnh lâm đến giác thành là một chặng đường dài 6 năm  trong cuộc đời của Đức Phật, tại khổ hạnh lâm Bồ Tát đã trải qua nhiều giai đoạn tu tập với lối sống khổ hạnh tột đỉnh, cuối cùng Bồ tát đã từ bỏ lối sống được xem là tôn quý nhất để theo con đường Trung đạo và trở thành Đấng Đại Giác Thế Tôn. Ngài vượt qua dòng Ni Liên Thiền, đến dưới cội bồ đề và lập thệ nguyện: “Nếu không chứng được đạo quả Vô thượng, thì dầu cho thân thể tan nát, Ta quyết không rời khỏi cội bồ đề này”. Sau 49 ngày đêm thiền định, Bồ tát chứng được Tam minh, tận trừ Tam lậu và biết rằng “Ta đã được giải thoát”.

Hình ảnh ấy được các nghệ nhân Nhật Bản thể hiện qua từng đường nét bút vẽ uyển chuyển, đây tâm huyết trên nền giấy lụa mỏng bồi gấm, hình tướng Đức Thế Tôn cất bước rời khỏi khổ hạnh lâm với lối vẽ mộc mạc, màu sắc giản đơn nhưng tôn được hết tâm ý của nghệ nhân về chí quyết cầu chứng ngộ của Đức Phật.