Tranh Phật
TT029 (3)

TRANH TRÌ LIÊN QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T029.

Xuất xứ: Đông Kinh
Mã sản phảm: T029
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Code: 0120052

Chia sẻ:

Trì Liên Quán Âm: Là Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm hoa sen. Quán Thế Âm Bồ tát lấy hoa để biểu trưng cho bổn thệ, vì cầm hoa sen đã nở hay chưa nở nên còn gọi là liên hoa thủ. Vì hoa sen có nhiều nhơn duyên đặc thù nên cũng lấy hoa sen làm đài.

Bức tranh Trì Liên Quán Âm được cẩn họa tỉ mỉ tinh tế theo phương pháp thủ công với từng nét uyển chuyển đầy tâm huyết qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh, với sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc đã tạo nêndiệu tướng trang nghiêm của Đức Bồ Tát. Tranh được dùng để thờ, làm phông của gian thờ hoặc tô điểm ở 1 góc trang nghiêm thích hợp của căn phòng.