Tranh Phật
T018 (3)

TRANH TRÌ LIÊN QUAN ÂM

Mã sản phẩm: T018.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giấy bồi gấm.

Code: 0120051

Chia sẻ:

Trì Liên Quán Âm: Là Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm hoa sen. Quán Thế Âm Bồ tát lấy hoa để biểu trưng cho bổn thệ, vì cầm hoa sen đã nở hay chưa nở nên còn gọi là liên hoa thủ. Vì hoa sen có nhiều nhơn duyên đặc thù nên cũng lấy hoa sen làm đài. Hình tượng Quán Âm đứng trên lá sen, hai tay cầm hoa sen, đầu đội bảo quan, mặc thiên y, viên mãn trang nghiêm.

Bức tranh do bàn tay khéo leo của nghệ nhân Nhật cẩn họa. Được vẽ trên nền giấy bồi gấm xưa của Nhật. Từng đường nét uyển chuyển đã tạo nên sắc diện uy nghi thanh thoát của Đức Quán Âm. Với pháp tướng đầu đội mão, thân đeo anh lạc, tay cầm liên hoa. Phía trên Tôn dung Ngài có cẩn hoa tâm chú của Bồ Tát. 

Chưa có đánh giá nào.