Tranh Phật
T017 (1)

TRANH TRÌ LIÊN QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T017.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giấy bồi gấm.

Code: 0120021

Chia sẻ:

Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la… Xưa dịch là Quang Thế Âm hoặc Quán Thế Âm. Hiện nay dịch là Quán Thế Âm Tự Tại hay Quán Tự Tại.

Ngài là vị Bồ Tát quán sát tất cả các Pháp tự do tự tại , tất cả công đức hợp với chúng sinh khiến cho họ xa rời bể khổ đạt đến sự an vui phỉ lạc nên Ngài được xem là “Bậc có uy lực xem xét và bảo hộ chúng sinh”, do đó Ngài có tên là Quán Tự Tại .

Trì Liên Quán Âm: Là Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm hoa sen. Quán Thế Âm Bồ tát lấy hoa để biểu trưng cho bổn thệ, vì cầm hoa sen đã nở hay chưa nở nên còn gọi là liên hoa thủ. Vì hoa sen có nhiều nhơn duyên đặc thù nên cũng lấy hoa sen làm đài.

Bức tranh Trì Liên Quán Âm được cẩn họa bởi bàn tai khéo léo của nghệ nhân Nhật tạo thành. Với pháp tướng đứng trên liên tòa, tay phải kiết ấn, tay trái cầm liên hoa. Đầu đội mão quan, thân mặc thiên y. Trên bức tranh bằng tâm thành kính, nghệ nhân đã tỉ mỉ viết “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Kệ”. Toàn bộ mực được pha chế bằng bột vàng 24k. Đây được xem là bức họa Diệu tướng Bồ Tát hiếm thấy nhất.

Chưa có đánh giá nào.